cs
ende

Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří od roku 1989 so Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.


Český Krumlov
Autor: | Datum: 7.6.2012 - 22:38 | Zhlédnuto: 10427x

Hrad a zámek Český Krumlov

Hrad a zámek Český Krumlov nabízí návštěvníkům několik prohlídkových tras. První prohlídková trasa je tématicky zaměřena na slavný rod Rožmberků a dobu renesance, druhá potom mapuje slavný rod Schwarzenbergů a novověkou historii zámku. Další prohlídková trasa nás zavede do místního barokního divadla, raritu v celé střední Evropě. Velice zajímavé jsou i zámecké výstavy v Zámeckém lapidáriu nebo Hradní muzeum.  V neposlední řadě může zdejší návštěvník vystoupat i do vzácné zámecké věže.

Přesné informace o jednotlivých prohlídkových trasách, otvírací době a ceně vstupenek může návštěvník nalézt zde

 

Otáčivé hlediště v zahradách hradu a zámku Český Krumlov

K Českému Krumlovu patří neodmyslitelně i zámecká zahrada s několika dominantami. První z nich je barokní terasovitá kašna z období baroka, druhá dominanta  potom  jedinečný rokokový letohrádek Bellarie, který tvoří kulisu přilehlému světově známému Otáčivému hledišti s bohatým divadelním repertoárem .

Vstupenky na představení na Otáčivém hledišti konající se během letních měsíců si můžete zarezervovat zde.

 

Město Český Krumlov

V Českém Krumlově se návštěvník nebude nudit v jakémkoliv ročním období. Nejznámější akce v centru historického města se však konají v červnu - Slavnosti pětilisté růže a  zimě - Adventní trhy se svojí nezapomenutelnou romantickou atmosférou.

v

Přesný časový harmonogram jednotlivých akcí a festivalů zde

 

Muzeum útrpného práva a Wax muzeum

V centru města jsou otevřena tři velmi oblíbená muzea. Na náměstí v Českém Krumlově nahlédneme do středověku, kdy právem útrpným soudci zjiš»ovali pravdivost výroků odsouzených vězňů. Do Muzea útrpného práva si můžete zakoupit kombinovanou vstupenku, která Vám umožní prohlédnout si zároveň muzeum voskových figurín umístěném též v blízkosti českokrumlovského náměstní.

Přesné informace naleznete zde

 

Dům pohádek

V tomto muzeu si přijdou na své především děti. Loutky zde vystavené jsou uspořádány do různých tematických uskupení představující výjevy ze známých českých pohádek. Jako většina domů v Krumlově i tento má svojí legendu a průvodci Vás s ní jistě rádi seznámí.

Dům pohádek je otevřený celoročně od pondělí do neděle v čase 10:00-18:00.