cs
ende

Holašovice

Památka zapsaná do světového dědictví UNESCO je ve světě skutečně raritou. Venkovské usedlosti uspořádané kolem obdélníkové návsi si uchovaly svoji jedinečnost od vrcholného středověku.


Holašovice
Autor: | Datum: 6.6.2012 - 22:07 | Zhlédnuto: 12188x

Holašovice - památka UNESCO

V polovině 19. století zažily Holašovice velký rozmach z důvodu zrušení panské roboty. Sedláci se začali pomalu vzmáhat. Z té doby pochází přestavba vesnických obydlí ve stylu tzv. selského baroka.

Ve středověku byla zdejší krajina velmi drsná, půda nebyla příliš úrodná, ale ne rozlehlých pastvinách se dařilo dobytku. Okolní blanské lesy však byly plné vlků, proto hospodáři na noc sháněli všechen dobytek na náves, kde mohl noc přečkat v bezpečí. Malý rybníček uprostřed potom tedy sloužil jako napajedlo a právě proto je místní náves tak prostorná a není zastavěná téměř žádnými staveními vyjma kovárny a domku kováře.

Od raného středověku se v Holašovicích udržel i počet staveb na návsi se stejnou výměrou a uspořádáním. Za typickým trojstranným uspořádáním budov kolem dvora pokračoval sad nebo zahrada ukončený malou zídkou.

Holašovice mají svoje zvláštní postavení také tím, že nejde o žádný skanzen, nebo mrtvou památku. ®ivot zde i po osmi staletích plyne dál. Místní se i nadále scházejí v místní hospodě a společnými silami s minimem finančních dotací pečují o tenhle jihočeský skvost. Nachází se zde keramická dílna a v malé rodinné pekárně se zde pečou tradiční jihočeské koláčky.

Holašovický stonehenge

Nedaleko za vsí se ovšem tyčí ještě jedna zvláštní stavba. Místní obyvatelé zde vybudovali keltský kromlech ne nepodobný anglickému Stonehenge. Každoročně se zde v červnu konají velkolepé slavnosti slunovratu.