cs
ende

Zámek Ohrada

Pořádání honů a loveckých slavností na zámku Hluboká si v 18. století vyžádalo novou stavbu, která by byla speciálně určená pro konání parforsních honů a loveckých slavností. Schwarzenbergové, jeden z nebohatších šlechtických rodů tehdejší doby, proto nechali vzniknout jedinečnou stavbu s celoevropským věhlasem.


Zámek Ohrada
Autor: | Datum: 30.5.2012 - 09:41 | Zhlédnuto: 10926x

 

V letech 1707-1713 vznikl mezi Munickým a Zvolenovským rybníkem zámek v barokním slohu. Na západní straně byla vybudovaná zbrojnice, v jižním a severním křídle byly umístěny psince a maštale a v hlavní budově potom velký sál a kaple sv. Eustacha s oltářem zasvěceným sv. Hubertovi, patronovi všech myslivců.

Muzeum lesnictví, myslivosti rybářství

V roce 1842 Jan Adolf II, Schwarzenberg nechal v zámku vybudovat druhé muzeum zpřístupněné na českém území.  Vystavovaly se zde trofeje a vycpaniny nashromážděné rodem Schwarzenbergů. Roku 1939 byla hned vedle muzea otevřena malá zoologická zahrada mapující život středoevropské fauny. Svého času místní zoo patřila k nejmenším na českém území. Po roce 1948 patřilo muzeum pod správu Státních lesů a v roce 1964 byly sbírky obohaceny o lesnické a myslivecké sbírky ze zámku Konopiště a Kačina. V šedesátých letech zároveň přešlo muzeum pod správu Národního zemědělského muzea Praha.

Expozice

Současná expozice  je rozdělena do několika částí mapujících lesnictví, myslivost, rybářství, dřevařství, životu lesa, puškařství a Sallačovu sbírku trofejí. V muzeu se také koná mnoho krátkodobých výstav, funguje zde knihovna zaměřená na myslivost a lesnictví. Zámek Ohrada každoročně hostí Národní myslivecké slavnosti, v zámku se konají koncerty klasické hudby a na nádvoří festivaly folkové a rockové hudební scény. Muzeum se na jaře pravidelně účastní jarní Muzejní noci.

Aktuální kulturní program muzea naleznete zde

Otevřeno
duben – květen: 9:00 – 18:00
červen – srpen: 9:00 – 19:00
září: 9:00 – 18:00
říjen: 9:00 – 17:00