cs
ende

Historie obcePurkarec bývala úhledná jihočeská vesnice rozkládající se na obou březích řeky Vltavy.

Doba vzniku není přesně známá, ale první historické zprávy se datují z roku 1352 a to ves již existovala. Lze se však domnívat, že vesnice vznikla v průběhu kolonizace hlubockého panství. V historii Purkarce je neujasněná zpráva o tom, že Karel IV. zde chtěl vybudovat důležitou lokalitu - hrad a následně městečko Karlův Hrádek.  Nejstarší zmínka o hradu pochází z roku 1375. Z hradu vybudovaném 2 km jižně od Purkarce na řekou Vltavou se zachovala jen zřícenina. Podle pozdějších historických poznatků se však ukázalo, že se jedná o jakýsi letohrádek nebo lovecký hrad. Spolu se zaniklou vorařskou hospodou naproti přes řeku to bývalo významné výletní místo, kde přes Vltavu fungoval kyvadlový přívoz.

Farností Purkarec patřil v roce 1352 do Zahájí, farnost v Purkarci byla zřízena v roce 1364. Farní kosel byl zasvěcen sv. Jiří a byl vystavěn v 60. letech XIV. století v gotickém slohu. Jeho pozůstatky, křížová klenba a jižní boční portál s ostěním jsou patrné dodnes a přes pozdější barokní přestavbu.

Nejvýznamějším pramenem pro starší dějiny obce je "Urbář hlubockého panství" z roku 1490, ve kterém je Purkarec uváděn jako městečko. Purkarec patřil po celou feudální dobu k panství a tvořil významné středisko schwarzenberského revíru. Hlavní obživou obyvatel Purkarce v celé jeho historii bylo zemědělství, práce v lese a plavení dříví po Vltavě. Vytěžené dřevo se již ve XIV. a XV. století dopravovalo po výzanmné dopravní tepně - řece Vltavě do Prahy a dále do Německa. V Purkarci žili jedinci, kteří měli svobodné postavení, mezi ně patřili mlynáři. K roku 1490 se V Purkarci připomínají 2 mlýny na levém břehu řeky a 1 mlýn na Malé straně tzv. "pustý". Vedle mlynářů v Purkarci byli i živnostníci - 2 řezníci, pekař, 2 obchody se smíšeným zbožím, krejčí, truhlář, kolář, kovář, 2 ševci, hrobník a převozník. Od XVII. století dvoutřídní obecná škola a od poloviny XX. století i měšťanka. Specifickým zdrojem byl lov ve Vltavě. Ve XIV. a XV. století byl v Purkarci svobodnický dvůr. Purkarecký svobodník byl mimo jiné úředník, byl též lovčím, vlastnil mlýn, lán pole v Jeznici a Buzkově. Okolní lesy a vody patřily převážně majiteli panství, který měl k jeho ochraně personál - lovčí a jemu podřízené hajné. Ves spravoval rychtář a jemu podřízení konšelé. Purkarecká rychta se připomíná k roku 1672 a patřili k ní až do roku 1849 Jeznice, Buzkov a Jaroslavice. Hlubocké panství mělo k roku 1685 16 rycht. Jako rychtář v Purkarci se připomíná v roce 1695 Jan Janát, v roce 1703 Jakub Chrástka a v roce 1729 Matěj Janát.

Po zrušení panství a vrchnostenského zřízení 17. března 1849 se Purkarec stal samosprávní obcí. Průměrný počet obyvatel do roku 1946 býval 500 - 750 osob. Nejvíce obyvatel (750) žilo v Purkarci v roce 1880 v 64 domech. Značný úbytek nastal po II. světové válce. Po prvním poválečném sčítání obyvatel v roce 1950 žilo v Purklarci 385 osob ve 115 domech.

Jako samostatná obec Purkarec existoval až do roku 1988. V souvistlosti s výstavbou vodního díla Hněvkovice se polovina obce ocitla v zátopovém území a objekty musely ustoupit vodní hladině. Od roku 1988 je Purkarec osadou města Hluboká nad Vltavou.

Pod hladinou zmizela staletá romantika části Povltaví, zaniklo monotónní hučení vody přetékající přes jez a proudící vorovou propustí - šlajsnou. Romantiku původní krajiny dnes připomínají jen zažloutlé dobové fotografie a několik krátkých filmů.

Novou romantiku vytvořilo vzniklé přehradní jezero a se zálivy poskytuje možnosti provozování vodních sportů a rybaření. S novou výstavbou a přestavbami má Purkarec předpoklady se stát významnou obcí. V Purkarci od roku 1977 je pro veřejnost otevřena "Síň voroplavby" jako doklad téžké práce plavců a že Purkarec byl významnou obcí voroplavby schwarzenberského polesí. Po dokončení splavnění Vltavy se může stát i významným přístavem.

 Email:

penzion-purkarec@seznam.cz

Tel:  728 963 103, 608 829 840

Purkarec 133

373 41 Hluboká nad Vltavou


Rychlý kontakt

RELAX HOTEL PELIKÁN

e-mail:
penzion-purkarec@seznam.cz

www.penzionpurkarec.cz

tel: +420 608 829 840

tel: +420 380 423 300

tel: +420 775 558 126

Pelikán Purkarec, s.r.o.

Purkarec 133
373 41 Hluboká nad Vltavou

 


Facebook