cs
ende

Vltavská vodní cestaVltava se za staletí činností člověka měnila, ale nikdy se bez plavby neobešla.

V první polovině X. století vyhlásil kníže Václav Vltavu za "svobodnou silnici po vodě". Voroplavba se rozvíjela již od VIII. století a řeka se stal důležitou dopravní tepnou. Za římského císaře Karla IV. byla doprava dřeva, soli a dalšího zboží po Vltavě pro království tak důležitá, že byl vydán zákon, aby mlynáři umožnili bezpečnou plavbu, stavěli vorové propusti a řeku udržovali. Vory se skládaly z jednotlivých tabulí tvořených svázanými kmeny a dosahovaly délky desítek metrů. Velké plavební úpravy byly v XVIII. a IX. století, za než se zasloužil významný podnikatel Vojtěch Lanna, jehož loděnice v Českých Budějovicích stavěla na 300 lodí ročně. Nebyla ale jediná, lodě a vory se stavěly v Purkarci i jinde. Upravovaly se jezy i koryto řeky. Vodohospodářský zákon z roku 1901 znamenal zásadní změnu. Nařídil upravit Vltavu pro velké lodě z Mělmíka až do Budějovic a Otavu až do Písku. Práce se od Mělníka rychle rozběhly, brzy byla nově na Evropské vodní cesty napojena Praha a za 1. republiky ji nová velká díla Vrané a Štěchovice posunuly na jih.

Mezitím se Vltava měnila i v Českých Budějovicích. Počátkem XX. století vyrostl betonový jez v Českém Vrbném, doplněný 1922 dnes již nefunkční, ale zachovalou vodní elektrárnou z bývalého Fellingerova mlýna. Na Hluboké po staletí sloužil pevný jez na meandru řeky pod zámkem, který využívalo stále funkční barokní čerpadlo pro dopravu vody do zámeckého parku, jež je technickou památkou. Roku 1935, již v rámci budoucího velkého splavnění, bylo koryto řeky přeloženo a do cesty se mu postavil nový moderní stavidlový jez s ocelovými tabulemi na Stoneyově podvozku, který slouží dodnes. Po II. světové válce se myšlenka na plavbu velkých lodí do jižních Čech opustila a na Vltavě vyrostly přehrady. Poslední byla 1991 v Hněvkovicích, kde již byla provedena stavební konstrukce plavební komory. V mezidobí během stavby sídlišt v Českých Budějovicích Vltava zcela změnila svoji podobu a v Českém Vrbném roku 1965 vyrostl nový vysoký jez. Tyto úpravy ale nebyly kvůli plavbě, ale pro zajištění protipovodňové ochrany a funkci nové čistírny odpadních vod.


Jak se nyní splavnila Vltava?

Před 10 lety byla plavba na Vltavě jen na přehradních nádržích Slapy a Orlík, lodě tak přes zdymadlo Kořensko dosáhly Týna nad Vltavouo, což je 33 km od Českých Budějovic. Od roku 2008 Ředitelství vodních cest ČR s využitím financování ze státního fondu dopravní infrastruktury a z fondů Evropské unie prostřednictvím operačního programu Doprava postupně buduje nové plavební komory, přístavy a tam, kde je nezbytně nutné, i prohlubuje současné koryto řeky, které po desetiletí drží současné jezy a zachovávají se původní břehy. Krátce po odjezdu stavebních strojů tak na korytě řeky téměř není poznat, jak bylo změněno.

Rozměry plavebních komor: délka 45 m, šířka 6 m, ponor lodě 1,3 m, výška pod mosty 5,25 m.

V Českých Budějovicích vodní cesta začíná pod Jiráskovým jezem u Dlouhého mostu, kde je obratiště lodí a 60 m dlouhé přístaviště Lannova loděnice. Lodě tak využívají koryto řeky, rozšířené Povodím Vltavy, s.p., v rámci ochrany před povodněmi.

Po 5 km je zdymadlo České Vrbné se spádem 7 m. Byl zde modernizován jez, postavena plavební komora a přístav pro 27 lodí, jež slouží od roku 2011. Za další 4 km následuje zdymadlo Hluboká. Plavební komora překonávající 3 m spádu vyrostla v místě bývalé vorové propusti a je v provozu od roku 2013. Na levém břehu v bývalém meandru řeky ppod zámkem vznikl přístav pro 72 malých a dvě osobní lodě s kompletním zázemím, který přivítá sezónu roku 2015. Na konci Hněvkovické nádrže bylo nutné na 3,3 km prohloubit koryto, což zpřístupnilo 18,6 km vodní cesty malebným kaňonem řeky. Na jaře roku 2015 vznikne v Purkarci nové 50 m dlouhé veřejné přístavní molo.

Přehradní hráz Hněvkovice má plavební komoru překonávající výškový rozdíl 15 m, čímž patří mezi nejvyšší v republice. Byla dokončena roku 2011 osazením kompletní technologie. Poslední překážkou pro doplutí do Týna nad Vltavou je po 1,5 km pevný jez Hněvkovice z roku 1919 se spádem 2 m. Jeho levobřežní polovina bude vybourána a vznikne zde plavební komora, pohyblivý jez a multifunkční koryto pro rybí přechod i slalomovu dráhu. Posledních 3,5 km řeky bude prohloubeno a lodě dosáhnou Týna nad Vltavou. Práce budou dkončeny v létě 2016, lodě se pak z Českých Budějovic bez problémů dostanou až 98 km daleko k přehradní nádrži Orlík, plavidla do šířky 3 m pak dalších 100 km do Prahy a dále do Evropy.Email:

penzion-purkarec@seznam.cz

Tel:  728 963 103, 608 829 840

Purkarec 133

373 41 Hluboká nad Vltavou


Rychlý kontakt

RELAX HOTEL PELIKÁN

e-mail:
penzion-purkarec@seznam.cz

www.penzionpurkarec.cz

Recepce:

tel: +420 380 423 300
tel: +420 775 558 126

tel: +420 608 829 840

Pelikán Purkarec, s.r.o.

Purkarec 133
373 41 Hluboká nad Vltavou

 


Facebook